Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Liên kết website

thông tin chi tiết

 • Hưng Nguyên tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng
  26/12/2017 12:19
 • Ngày 25/12/2017 huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng.
 • Các học viên tham gia học Nghị quyết

              Trong 1 ngày, trên 200 học viên là cán bộ chủ chốt huyện và 23 xã thị đã được tiếp thu 4 Nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 12 gồm: Nghị quyết về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới.

                                                  Toàn cảnh hội nghị học Nghị quyết Trung ương 6.

              Sau học tập của đội ngũ cán bộ chủ chốt, Hưng Nguyên sẽ tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết hội nghị trung ương 6 cho 57tổ chức cơ sở đảng và các cơ quan đơn vị; tập trung xây dựng chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết hội nghị trung ương 6 khóa 12 của Đảng./.

                                                                                     

                                                                                      Hồng Hạnh - Đài Hưng Nguyên

  Bảo trợ xã hội

  Dịch vụ công trực tuyến