Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Các ban chỉ đạo

 • CÁC BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG HUYỆN
   
  I. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở Cụm, xã, thị trấn ATLC-SSCĐ huyện Hưng Nguyên
  + Thành lập: Theo Quyết định số 722/QĐ/HU huyện, ngày 25/9/2014
  + Thành phần BCĐ gồm:

  1,       Đ/c            Hoàng Văn Phi              Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện         Trưởng ban

  2,       Đ/c             Ngô Phú Hàn                Phó bí thư, CT UBND huyện                   Phó ban

  3,       Đ/c             Hồ Sỹ Thắng                 Phó bí thư TT huyện ủy                             Phó ban

  4,       Đ/c             Nguyễn Thế Thanh     UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS         Phó ban trực

  5,       Đ/c             Phạm Quốc Việt           UVBTV, Phó CTUBND huyện                  Ủy viên

  6,       Đ/c             Trần Việt Dũng              HUV, Phó CTUBND huyện                      Ủy viên

  7,       Đ/c             Trương Văn Thiền        UVBTV, Chủ nhiệm UBKT                       Ủy viên

  8,       Đ/c             Lê Văn Thái                   UVBTV, Trưởng Công an huyện             Ủy viên

  9,       Đ/c             Thái Thị Hải Châu        UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo H.ủy   Ủy viên

  10,     Đ/c             Hồ Văn Hiệp                 UVBTV, Trưởng ban tổ chức H.ủy           Ủy viên

  11,     Đ/c             Phan Hữu Hùng           UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy  Ủy viên

  12,     Đ/c             Nguyễn Văn Thắng       HUV, CT UBMTTQ huyện                         Ủy viên

  13,     Đ/c             Nguyễn Trường Thi      HUV, Trưởng phòng TC-KH                   Ủy viên

  14,     Đ/c             Phạm Ngọc Cừ             HUV, Chánh văn phòng Huyện ủy         Ủy viên

  15,     Đ/c             Hoàng Thị Hằng           HUV, P.GĐ TTBDCT huyện                      Ủy viên

  16,     Đ/c             Nguyễn Thị Hồng         HUV, T.Phòng LĐTB&XH huyện              Ủy viên

  17,     Đ/c             Nguyễn Xuân Hiệp       HUV, Chánh thanh tra UBND huyện        Ủy viên

  18,     Đ/c             Nguyễn Hữu Hà           HUV, Trưởng phòng TN&MT                      Ủy viên

  19,     Đ/c             Phan Văn Trường        HUV, Trưởng phòng NN&PTNT                 Uỷ viên

  20,     Đ/c             Nguyễn Thị Hải Yến     HUV, CT HLHPN huyện                              Ủy viên

  21,     Đ/c             Nguyễn Văn Hào          HUV, Trưởng Ban QLDA huyện                 Ủy viên

  22,     Đ/c             Nguyễn Hữu Trị            HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện     Ủy viên

  23,     Đ/c             Thái Huy Dũng             Trưởng phòng công thương                       Ủy viên

  24,     Đ/c             Cao Anh Đức                HUV, Bí thư huyện đoàn                              Ủy viên

   

                                        *************
    II. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng huyện
  + Thành lập: theo Quyết định số 379/QĐ-UBND huyện ngày 27/7/2010
  + Thành phần BCĐ gồm:
  1. Ông Trần Xuân Trung, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban;
  2. Ông Nguyễn Xuân Hiệp, Chánh Thanh tra huyện, Phó ban Thường trực;
  3. Ông Trương Văn Thiền, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Thành viên;
  4. Bà Thái Thị Hải Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành viên;
  5. Ông Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện, Thành viên;
  6. Ông Nguyễn Văn Hiền, Viện trưởng VKSND huyện, Thành viên;
  7. Ông Đặng Thanh Bích, Chánh án Tòa án nhân dân huyện, Thành viên;
  8. Ông Hồ Quang Trung, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thành viên;
  9. Ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng Tư pháp, Thành viên.
                                          *************
  III. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa Trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
  + Thành lập: Theo Quyết định số 362/QĐ-UBND huyện ngày 15/7/2010
  + Thành phần BCĐ gồm:
  1. Ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban;
  2. Ông Hồ Sỹ Đồng, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Phó ban Thường trực;
  3. Ông Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy viên;
  4. Ông Nguyễn Văn Hào, Trưởng phòng Công thương, Ủy viên;
  5. Ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy viên;
  6. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Ủy viên;
  7. Ông Nguyễn Văn Tú, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ủy viên;
  8. Ông Nguyễn Văn Hội, Trưởng đài PT-TH, Ủy viên;
  9. Ông Trần Quang Huyền, Phó Chủ tịch Hội khuyến học, Ủy viên
                                  *************
  IV.

  Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hưng Nguyên.

  + Thành lập: theo Quyết định số 851/QĐ-UBND huyện ngày 29/9/2014

  Thành phần BCĐ gồm:

  1

  Ông Phạm Quốc Việt

  Phó Chủ tịch UBND huyện

  Trưởng ban

  2

  Ông Nguyễn Xuân Thủy

  Trưởng Phòng VHTT huyện

  Phó ban trực

  3

  Ông Nguyễn Văn Thắng

  Chủ tịch UBMTTQ huyện

  Phó ban

  4

  Ông Lê Viết Hùng

  Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy

  Phó ban

  5

  Ồng Cao Quang Như

  Chủ tịch LĐLĐ huyện

  Ủy viên TT

  6

  Ông Nguyễn Phi Công

  Giám đốc TTVH-TT-TT huyện

  Ủy viên TT

  7

  Ông Hoàng Văn Hùng

  Phó CT UBMTTQ huyện

  Ủy viên TT

  8

  Bà Hoàng Thị Hoài Thanh

  Phó trưởng phòng VH-TT huyện

  Ủy viên TT

  9

  Ông Phan Hữu Hùng

  Trưởng ban Dân vận Huyện ủy

  Ủy viên

  10

  Ông Nguyễn Trường Thi

  Trưởng phòng TC-KH huyện

  Ủy viên

  11

  Ông Lưu Khắc Bài

  Trưởng phòng Y tế huyện

  Ủy viên

  12

  Ông Nguyễn Thành Vinh

  Trưởng phòng Tư pháp huyện

  Ủy viên

  13

  Bà Nguyễn Thị Hải Yến

  Chủ tịch HLHPN Huyện

  Ủy viên

  14

  Ông Nguyễn Văn Tường

  Q.Chủ tịch Hội nông dân huyện

  Ủy viên

  15

  Ông Nguyễn Đình Hương

  Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

  Ủy viên

  16

  Cao Anh Đức

  Bí thư huyện đoàn

  Ủy viên

  17

  Ông Nguyễn Kim Bảng

  Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ

  Ủy viên

  18

  Ông Nguyễn Trọng Tuệ

  Phó trưởng công an huyện

  Ủy viên

  19

  Ông Hoàng Nghĩa Hải

  Phó trưởng Phòng GD-ĐT

  Ủy viên

  20

  Ông Nguyễn Văn Hội

  Trưởng Đài TT-TH huyện

  Ủy viên

  21

  Ông Nguyễn Văn Quế

  Phó CHT Ban  CHQS huyện

  Ủy viên

  22

  Ông Bùi Hồng Quân

  Phó chánh văn phòng HĐND-UBND

  Ủy viên

  23

  Bà Nguyễn Thị Hồng

  Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

  Ủy viên

  24

  Ông Hoàng Đức Ân

  Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện

  Ủy viên

  25

  Ông Hồ Sỹ Hương

  Phó trưởng phòng công thương huyện

  Ủy viên

  26

  Ông Nguyễn Hữu Hà

  Trưởng phòng TNMT huyện

  Ủy viên

  27

  Ông Phạm Hồng Tiến

  Phó trưởng phòng Nội vụ huyện

  Ủy viên

  28

  Ông Trần Văn Lạc

  Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện

  Ủy viên

  29

  Ông Nguyễn Cảnh Cư

  Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện

  Ủy viên

                                      *************
  V. Ủy ban bầu cử HĐND cấp huyện
  + Thành lập: theo Quyết định số 48/QĐ-UBND huyện ngày 28/02/2011
  + Thành phần gồm:
  1. Ông Hoàng Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, CTHĐND huyện- Chủ tịch Ủy ban bầu cử;
  2. Ông Trần Xuân Trung, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử ,
  3, Ông Hồ Sĩ Thắng, Phó bí thư thường trực Huyện ủy - Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử;
  4. Ông Nguyễn Văn Thắng, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện - Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử;
  5. Ông Trần Xuân Tình, Phó chủ tịch HĐND huyện - Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử;
  6. Ông Phạm Quốc Việt, UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện- Ủy viên
  7. Ông Hồ Quang Trung, HUV, Trưởng phòng Nội vụ - Thư ký Ủy ban bầu cử;
  8. Ông Trương Văn Thiền, UVBTV HU, Chủ nhiệm UBKT - Ủy viên;
  9. Ông Lê Văn Thái, UVBTV HU, Trưởng Công an huyện - Ủy viên;
  10. Ông  Nguyễn Hữu Trị, Chính trị viên BCH Quân sự huyện - Ủy viên;
  11. Bà Hoàng Thị Hằng, HUV, Chủ tịch HLH PN huyện - Ủy viên;
  12. Ông Nguyễn Trường Thi, HUV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên;
  13. Ông Phan Anh Tuấn, HUV- Chủ tịch Hội nông dân- Ủy viên;
  14. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin - Ủy viên;
                            *************
  VI. Hội đồng tiếp công dân huyện Hưng Nguyên.
  + Thành lập: theo Quyết định số 378/QĐ-UBND huyện ngày 27/8/2010
  + Thành phần gồm:
  1. Ông Trần Xuân Trung, Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng;
  2. Ông Nguyễn Xuân Hiệp, Chánh Thanh tra huyện - Thành viên;
  3. Ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường - Thành viên
  4. Ông Hồ Quang Trung, Trưởng phòng Nội vụ - Thành viên;
  5. Ông Dương Văn Lục, Phó Trưởng phòng Lao động TB-XH - Thành viên;
  6. Ông Hoàng Nghĩa An, P.Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện - Thành viên
  7. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Tư pháp - Thành viên
  8. Ông Nguyễn Văn Nam, Thanh tra viên Thanh tra huyện - Thành viên Thường trực
  9. Bà Hoàng Thị Liên, Cán bộ Hội luật gia huyện - Thành viên
  10. Mời đại diện UBMTTQ, Hội nông dân huyện tham gia.
  11. Đề nghị Công an huyện cử một cán bộ tham gia bảo vệ nơi tiếp công dân.

   

  VII   Hội đồng Thi đua khen thưởng

  Thành lập: Theo Quyết định số 805/QĐ-UBND huyện ngày 9/11/2011

  Thành phần gồm:

       *Hội đồng Thi đua, Khen thưởng gồm:

  1, Ông: Trần Xuân Trung, Chủ tịch UBND huyện        - Chủ tịch Hội đồng

  2, Ông: Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện  - Phó chủ tịch TT Hội đồng.

  3, Ông: Hồ Sỹ Thắng, Phó Bí thư TT Huyện uỷ         - Phó chủ tịch Hội đồng

  4, Ông: Ngô Phú Hàn, Phó Chủ tịch UBND huyện       - Phó chủ tịch Hội đồng.

  5, Ông: Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBMTTQ huyện            - Thành viên

  6, Ông: Nguyễn Thế Thanh, CHT BCH QS huyện                   - Thành viên

  7, Ông: Lê Văn Thái, Trưởng Công An huyện                          - Thành viên

  8, Ông: Hồ Quang Trung, Trưởng phòng Nội vụ                     - Thành viên

  9, Ông: Nguyễn Trường Thi, Trưởng phũng TC - KH             - Thành viên

  10, Ông: Nguyễn Xuân Hiệp, Chánh thanh tra huyện            - Thành viên

  11, Bà: Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện      - Thành viên

  12, Bà: Hoàng Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện             - Thành viên

  13, Ông: Trần Xuân Tình, PCT HĐND huyện                          - Thành viên

  14, Ông: Nguyễn Văn Tú, Chánh VP HĐND-UBND huyện   - Thành viên

  15, Ông: Cao Quang Như, Phó Trưởng phòng Nội vụ           - Thành viên

  16. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Huyện đoàn                     - Thành viên

  17, Ông: Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân               - Thành viên

  18, Bà: Nguyễn Thị Hòa, Cán bộ phòng Nội vụ                     - Thành viên

  * Thường trực Hội đồng TĐKT gồm các ông (bà):

  1, Ông: Trần Xuân Trung     -  Chủ tịch Hội đồng

  2, Ông: Phạm Quốc Việt      -  Phó chủ tịch Thường trực

  3, Ông: Hồ Sỹ Thắng          -  Phó Chủ tịch

  4, Ông: Nguyễn Văn Thắng  -  Thành viên

  5, Ông: Hồ Quang Trung      -  Thành viên

  6, Ông: Cao Quang Như     - Thành viên

  7, Ông: Nguyễn Văn Tú        - Thành viên

  BAN CHỈ HUY, PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, TKCN

  Xem chi tiết

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến