Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Văn phòng HĐND - UBND

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Thủy

  + Điện thoại: 0983.554.737

  * Phó chánh văn phòng: Ông Bùi Hồng Quân

  * Phó chánh văn phòng: Ông Nguyễn Quang Hùng

  II. Chức năng:

  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là Cơ quan chuyên môn của UBND huyện, có trách nhiệm tham mưu tổng hợp và phục vụ trực tiếp cho Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thủ trưởng Cơ quan UBND huyện và các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến