Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trường Thi

  + Điện thoại: 0912.315.838

  + Email: truongthi0383@gmail.com

  * Phó phòng: Ông Hồ Sỹ Hiếu

  + Điện thoại: 0904.748.678

  + Email: hieuhs@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng: Ông Nguyễn Cảnh Đức

  + Điện thoại: 0902 284 789

  + Email: ducnc@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Thủy

  II. Chức năng:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến