Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng NN & PTNT

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Trưởng phòng: Ông Hoàng Đức Ân

  + Điện thoại: 0982 885 916

  * Phó phòng: Bà Bá Thị Dung

  + Điện thoại: 0986 718 554

  + Email: dungbt@hungnguyen.nghean.gov.vn

  II. Chức năng:

  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến