Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng LĐTB & XH

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng

  + Điện thoại: 0912. 922. 859

  + Email: hongnt@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng: Ông Dương Văn Lục

  + Điện thoại: 0982.762.348

  + Email: lucdv@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng: Ông Phan Anh Nam

  + Điện thoại: 0989. 463. 434

  + Email: nampa@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng: Bà Dương Thị Thanh Nhàn

  + Điện thoại: 0915 051 260

  + Email: nhandt@hungnguyen.nghean.gov.vn

  II. Chức năng:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến