Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng VHTT

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh

  *Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Đàn

  * Phó phòng: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh

  + Điện thoại: 0949. 831. 577

  + Email: thanhht@hungnguyen.nghean.gov.vn

  II. Chức năng:

   Tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn huyện.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến