Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng Tài nguyên - MT

 • I. Cơ cấu tổ chức:

  * Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Hà

  + Điện thoại: 0979.356.767

  + Email: hanh@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng: Bà Thái Diệu Hương

  + Điện thoại: 0975 488 132

  + Email: huongtd@hungnguyen.nghean.gov.vn

  II. Chức năng:

  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến