Trang TTĐT huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ, LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH" TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN NĂM 2016 TỪ NGÀY 05/9/2016 - 03/10/2016 (Truy cập www.nghean.gov.vn hoặc timhieuvanbanphapluatmoi.nghean.gov.vn)

Doanh nghiệp tiêu biểu

Phòng Nội vụ

 • Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ

  * Trưởng phòng: Ông Hồ Quang Trung

  + Điện thoại: 0912.312.003

  + Email:  trunghq@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng:    Ông Hoàng Nghĩa An

  + Điện thoại: 0982 533 580

  + Email: tanhn@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng:    Ông Phạm Hồng Tiến

  + Điện thoại: 0914 202 536

  + Email: tienph@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Phó phòng:    Bà Trần Thị Xinh

  + Điện thoại:  0983 933 678

  + Email:  xinhtt@hungnguyen.nghean.gov.vn

  * Chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Bảo trợ xã hội

Dịch vụ công trực tuyến